Hem > Nyheter > Innehåll

Vad ska du vara uppmärksam på när du använder polyetylenplatta med ultrahög molekylvikt?

Aug 26, 2019

Polyetylenplattor med mycket hög molekylvikt används ofta i våra liv. Vad ska vi vara uppmärksamma på när vi använder dem? Följande små serie kommer att presentera dig för alla:


Anmärkning 1. Omgivningstemperaturen för polyetenplatta av ultrahög molekylvikt är i allmänhet inte mer än 80 ° C.


Anmärkning 2. Använd inte yttre kraft för att skada dess struktur och lossa fästen när som helst.


Not 3. För första gången används det ultrahögmolekylära polyetenarket. När silo-materialet lagras till två tredjedelar av kapaciteten i hela lagret, lossas materialet.


Anmärkning 4: Förvara alltid materialet i facket i materialets binningpunkt under drift, och hålla alltid materialet i behållaren mer än hälften av behållarens kapacitet