Hem > Nyheter > Innehåll

Vad är det tillgängliga kolbunkerfodret

Aug 28, 2019

För närvarande används kolbunkerfodret i stor utsträckning, och den självsmörjande egenskapen och icke-klibbigheten hos bunkersfoderplattan används för att minska friktionskoefficienten och lösa fenomenet att blockera facket. Under vilka omständigheter kan kolbunkersfodret användas? Vid montering av bunkersfodret bör den fasta formen på fodret beaktas för fri expansion eller sammandragning vid stora förändringar i drift eller omgivningstemperatur. Varje fixeringsmetod bör utformas för att underlätta flödet av bulkmaterial och skruvhuvudet är alltid inbäddat i fodret. För tjockare foder ska kanterna skäras till 45 grader. På detta sätt varieras den tillåtna längden och ett jämnt plastplan bildas i silon för att underlätta flödet av material. Verktygsmodellen kan fixa det stora materialet på lagerets vägg genom att använda spiken och därmed lösa problemet med att binda och blockera kollagret. I allmänhet är det inte nödvändigt att täcka hela lagret. Så länge kolavtappningssektionen i kolbunkerns nedre konssektion och den övre runda silosektionen är fodrad med cirka 1 meter, kan silon orsakad av råttahål och båge lösas. Kolbunkersfoder kan användas i normala miljöer.